Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Leveranssäkerhet inom elförsörjningen

En delrapport från IVA-projektet Vägval el, om hur leveranssäkerheten påverkas vid en omställning av elsystemet.

Ett tillförlitligt elsystem är en förutsättning för en modern välfärdsnation. Sverige har ett robust elsystem och hög nivå på leveranssäkerheten, men nu sker förändringar i elsystemet som kan påverka leveranssäkerheten negativt om vi inte uppmärksammar och hanterar utmaningarna i tid.

Rapporten - en delrapport från IVA-projektet Vägval el - ger en helhetsbild av vilka faktorer som påverkar leveranssäkerheten, från ”nät till systemtjänster”, och ger rekommendationer för hur leveranssäkerheten kan upprätthållas.

Rapportens omslag

Leveranssäkerhet inom elförsörjningen (PDF)