Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Resurseffektivitet – Fakta och trender mot 2050

Visionen för IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller är att Sverige år 2050 ses som en global förebild för ett rent och resurseffektivt samhälle där näringslivet har de allra bästa förutsättningarna att utveckla och exportera resurseffektiva lösningar och bidra till landets konkurrenskraft.

I rapporten Fakta och trender mot 2050 tar IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller upp utmaningar för ökad resurseffektivisering men också möjligheter, såsom de teknologiska framsteg som görs.

Även avvägningsproblematiken tas upp, såsom valet mellan effektivare resursanvändning och lönsamhet på kort sikt,liksom det väsentliga att förstå hur dynamiska dagens affärsmodeller måste vara.

Resurseffektivitet – Fakta och trender mot 2050