Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Resurseffektivitet – Färdvägar mot 2050

Rapport från IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller som tar vid där projektets föregående rapport, Fakta och trender mot 2050, slutade, och visar på dagens resursanvändning inom fem olika materialflöden. Dessutom skissas lovande affärsmöjligheter inför framtiden upp.

Genom hittills unika kartläggningar av de svenska resursflödena för bioråvaror, betong, stål, textil och livsmedel (med fosfor) analyserar IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller utmaningar och möjligheter kring dagens materialanvändning. Svinn och spill kartläggs, och synergier gentemot andra flöden och branscher presenteras.

Olika affärsmöjligheter beskrivs, och åtgärdsförslag ges i vissa fall för att möjligheterna ska kunna realiseras. 

Resurseffektivitet – Färdvägar mot 2050