Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Resurseffektivitet - Policyutveckling mot 2025

I IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodellers slutrapport diskuteras policyutveckling för ett mer resurseffektivt Sverige. Ett antal förslag tas fram, och områden för ytterligare policyarbete berörs.

Sex ämnesområden för policyutveckling tas upp: Kartläggning av flöden; Branschöverskridande samarbeten; Skapa spårbarhet och förberedelse för reparation, renovering och återanvändning; Ökad nyttjandegrad genom bland annat delningsekonomi och tjänstefiering; Välfungerande marknader för sekundära råmaterial samt insamlingsstrukturer; samt Ökad användning av återvunnet och förnybart material.

Förhoppningen är att denna slutrapport från IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller ska leda till aktiva åtgärder för vidareutvecklade och nya policyer från regering och andra aktörer. 

Resurseffektivitet: Policyutveckling mot 2025