Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Samhällsbyggande, drivmedel och energi

I sin andra delrapport belyser IVAs projekt Innovation i skogsnäringen de tre ämnena samhällsbyggande, biodrivmedel och biobränsle. Fokus är till stor del på hur svensk skogsnäring i dessa tre områden kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

När det gäller samhällsbyggande så vill projektet se en tredubbling av andelen flerbostadshus i trä. Träbyggande är en kostnadseffektiv klimatåtgärd och svarar mot två stora samhällsutmaningar, dels genom bostadsbyggande och dels genom att skapa sysselsättning i glesbygd.

Biodrivmedel och biobränsle erbjuder alternativ till fossilbaserade bränslen. Projektet vill dels se ett reduktionspliktssystem för att öka andelen förbrukade biodrivmedel och dels en prispremiemodell för att stödja ny teknik för biodrivmedel. Även andelen biobränslen måste öka om målen i klimatavtalen ska uppfyllas. Då behövs också här stöd till ny teknik.  

Rapportens omslag

Samhällsbyggande, drivmedel och energi (PDF)