Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Sveriges framtida elnät

Delrapport från IVAs projekt Vägval el: Den framtida produktionsmixen och elanvändningen påverkar utvecklingen av elnätet.

Elnätet har en fundamental funktion i det svenska samhället och är helt avgörande för att samhället ska fungera. Utvecklingen av elanvändning som påverkar nätet är bland annat urbaniseringen, förändring av den svenska industrin, ökning av antalet prosumenter, användarflexibilitet och elektrifiering av transportsektorn. Allt sammantaget ökar behovet av flexibla lösningar för elnäten.

Även den framtida elproduktionsmixen påverkar utformningen av framtidens elnät. Framförallt innebär produktionsalternativen "mer sol och vind" och "mer biokraft" förändringar av elnäten i form av nya ledningar eller förstärkningar av befintliga nät på såväl lokal-, region- och transmissionsnätsnivå.

Sveriges själförsörjandegrad, beroende på om det avser effekt eller energi, får olika konsekvenser för elnätet, där självförsörjande på effekt påverkar elnätet i större utsträckning. 

Delrapporten är framtagen inom IVAs projekt Vägval el.

Rapportens omslag

Sveriges framtida elnät (PDF)