Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Universitets- och högskolestyrelser – utmaningar och utvecklingspotential

Rapport från IVAs projekt Utsiktsplats forskning. Styrelsen är ett lärosätes högsta beslutande instans. Dess mandat, ansvar, storlek, sammansättning och arbetsformer kan dock variera högst avsevärt internationellt. Under de senaste två decennierna har stora förändringar skett avseende ledning och styrning av svenska lärosäten. Trots detta fungerar styrelserna ungefär som tidigare och utan några större förändringar avseende sammansättning, antal ledamöter, ansvar och befogenheter.

Inom IVAs projekt Utsiktsplats forskning har styrelser för universitet och högskolor studerats från olika utgångspunkter. Huvudsyftet har varit att undersöka hur styrelserna skulle kunna fungera bättre än i dag.

Akademiska verksamheter är i hög grad internationella och jämförelser med förhållanden i andra länder är viktiga. I denna rapport, och i en underrapport, redovisas också hur lärosätens styrelser fungerar vid ett antal utländska lärosäten. Vissa jämförelser med styrelser vid svenska forskningsinstitut presenteras också.

Universitets- och högskolestyrelser – utmaningar och utvecklingspotential