Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Sammanställning: Regional turné för att främja entreprenörskap

Resultat från workshops med IVAs Entreprenörskapsakademi i Dalarna, Småland, Värmland, Västerbotten och Västra Götaland 2023.

Här presenteras resultaten från en regional turné som genomfördes av IVAs Entreprenörskapsakademi under 2023. Under turnén har ett antal workshops arrangerats i samarbete med landshövdingarna i följande län: Dalarna, Småland, Värmland, Västerbotten och Västra Götaland.

Deltagarna bestod av representanter på olika nivåer från skolvärlden, akademin, näringslivet och ekosystemet kring företag.

I linje med Entreprenörskapsakademiens vision har aktiviteterna syftat till att skapa en nationell kraftsamling för entreprenörskapets utveckling i Sverige. Workshopparna har fokuserat på entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan, intraprenörskap, och entreprenörers utmaningar.

Under dessa möten har Entreprenörskapsakademien fått en tydligare bild av upplevda utmaningar och möjligheter för de olika målgrupperna runt om i landet när det kommer till att stärka entreprenörskap både i skolan och samhället i övrigt. I de workshops som fokuserat på skolan har målsättningen varit att utforma handlingsplaner regionalt och lokalt för att stärka entreprenörskap i skolan trots att en ny strategi inte är fastställd. Vi har även fått feedback på de förslagna inspelen till en ny strategi för entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan som presenteras i rapporten Vi utbildar för framtiden nu.

Det ingår i Skolverkets uppdrag att särskilt stimulera arbetet med entreprenörskap i skolväsendet. De ska också arbeta med insatser mot alla sina målgrupper för att utveckla arbetet med entreprenörskap, innovationstänkande och företagande i skolan. Utifrån detta uppdrag har Skolverket varit delaktiga i Entreprenörskapsakademiens regionala aktiviteter.

Regional turné för att främja entreprenörskap

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.