Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Research2Business visar konkret IVAs relevans

Luleå tekniska universitets DNA är laddat med nyttiggörande och samarbete. IVAs projekt Research2Business passar därför lärosätets rektor, Birgitta Bergvall-Kåreborn, som hand i handske.

I år (2021) fyller Luleå tekniska universitet 50. Redan vid starten 1971 var ett syfte att säkra basindustrins kompetensförsörjning. Det har format lärosätets kultur. På Luleå tekniska universitet är det självklart och naturligt att ha en stark koppling till regionens företag.

leende Birgitta med armarna i kors

– Näringslivet i norra Sverige har förstås blivit bredare, men fortfarande är basindustrierna otroligt viktiga för oss. Och för hela Sverige, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Samarbetet med industrin och andra regionala aktörer har under åren som gått utvecklats och förstärkts.

– Ibland glömmer man bort att samarbeten kräver mycket kunskap och erfarenhet för att lyckas. Vi har tränat i fem decennier för att bli duktiga såväl inom utbildning, forskning som innovation.

Lärosätets ambition för studenterna är att de, utöver gedigna kunskaper, också ska ha god koppling till den regionala industrin. De får träffa arbetsgivare, delta i gästföreläsningar och event av olika slag.

– Under vissa kurser gör dom också konkreta arbeten åt företag. Det finns väldigt många tillfällen när studenterna får insyn i och förståelse för den bransch där dom vill jobba. Särskilt på ingenjörsutbildningarna är kopplingen till näringslivet väldigt tydlig.

I ett nytt samarbetsprojekt, T25, är utvecklingen i hela norra Sverige i fokus. Universitetet, LKAB, Boliden, SSAB, Northvolt, Skellefteå kraft och Mobilaris har tillsammans med andra företag, bestämt sig för att se till att befolkningen i norra Sverige ökar med 25 000 personer de närmaste fem åren.

– Ett syfte för oss är att kunna erbjuda alla våra ingenjörsstudenter sommarjobb. Studenterna får god kontakt med ett bolag som kan bli deras arbetsgivare efter studierna. Regionen behöver dom, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Men det är fler än regionala aktörer som universitetets rektor ser som viktiga partner för samarbeten. IVAs projekt Research2Business är en.

– En fördel med projektet är att vi som är engagerade kommer från både akademi och industri. Den kopplingen är jätteviktig. När vi diskuterar, så lär vi oss av varandra. Förståelsen för våra olika verksamheter är viktig. Vi lyfter frågor som är väsentliga. Antingen för att: nu måste något hända, eller för att vi har gemensamma utmaningar med dom. Då kan vi tillsammans ha en bra dialog.

Projektets 100-lista hör också till det som Birgitta Bergvall-Kåreborn uppskattar.

– Listans duktiga forskare matchas mot företag. Dom får en möjlighet att enkelt och snabbt skapa viktiga kontakter som gör att dom både kan utvecklas som forskare och börja bygga sina egna nätverk.

Ganska mycket forskning, påpekar Birgitta Bergvall-Kåreborn, sker i samarbete med industrin.

– Därför är det viktigt för unga forskare att inte bara bygga ett akademiskt nätverk. Det kommer ju lite av sig självt under forskarutbildningen. Men det är inte lika enkelt att skapa nätverk med industriella partner i relevanta branscher. Här har IVAs 100-lista och projektet Research2Business en viktig roll.

Att IVA står bakom projektet är för Birgitta Bergvall-Kåreborn en fördel.

– IVA visar sin relevans gång på gång. Ofta blir det konkret nytta av det IVA gör. Research2Business är ett utmärkt exempel. IVA har ett otroligt starkt varumärke och särskiljer sig många gånger i och med att man lyckas få väldigt bra resultat och stort intresse för det man gör. Man har nyttiggörande i fokus.

IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Alla med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Till IVAs 100-lista