Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

”Skola, industri och akademi behöver gemensamt lösa framtidens kompetensbehov”

Skolan och lärarkåren är central för att säkerställa Sveriges behov av kompetens och den gröna omställningen. Det ser vi inte minst i samband med de stora företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten. IVA samlar därför aktörer inom industri/näringsliv, akademi och skola för att diskutera hållbara och innovativa lösningar.

Elisabet Nihlfors är professor i pedagogik vid Uppsala universitet. Hon leder en arbetsgrupp inom IVA-projektet Skola i tiden. Syftet är att arbetet ska leda fram till en rad förslag där industri/näringsliv, akademi och skola tillsammans kraftsamlar för att möta samhällsutmaningarna.

– Välutbildade lärare är en nyckelfaktor för samhällets och individens bildningsnivå, men underskottet på behöriga lärare är stort, inte minst inom teknikområdet, säger Elisabet Nihlfors.

Finns det exempel på aktiviteter där skolan och näringslivet samarbetar idag kring skolan?

Det som utmärker Norr- och Västerbotten är samverkan mellan skola och akademi, akademi och industri, skola och industri. Till exempel Science Center, LKAB Akademi och ArcTech.

Varför tittar ni specifikt på Norrbotten och Västerbotten?

Det är otroligt spännande att följa denna gigantiska omställning i realtid. Nya som gamla aktörer har ett stort behov av nya medarbetare, delvis med ny kompetens. Samtidigt är teknikutvecklingen en utmaning. Därför är det viktigt att alla samhällsmedborgare får en möjlighet att förstå vad detta betyder för dagens och morgondagens sätt att leva och arbeta.

Finns intresset för att gemensamt lösa skolans utmaningar bland skol- resp. näringslivsaktörer idag?

Absolut! Jag är övertygad om att flertalet ser att frågor om lärarförsörjning är en del av något större. Vi behöver samla kraft i hela samhället för att skapa arbetsmiljöer i skolan, akademin och i industrin som lockar folk och gör att de stannar. Vi är beroende av varandra och kan dessutom i högre grad än hittills ta vara på varandras kunskaper.

När kommer ni att presentera förslagen och vilka är det ni vill ska ta till sig dem?

Vi planerar att presentera våra förslag under våren 2022. Eftersom detta är initiativ som rör hela samhället är det en fråga för skola, akademi, industri och politik. Norr- och Västerbotten har visat på alternativa lösningar som kan komplettera allt som redan görs.

Det är ju valår 2022, tror ni politikerna kommer att prioritera den här typen av samverkansförslag?

Vårt arbete syftar till att föreslå lösningar för kompetensförsjningen genom samverkan på kort och på lång sikt. Vårt jobb är främst att lyfta medvetenheten bland samhällets aktörer för frågan. Jag är övertygad om att politikerna kommer att lyssna då detta är en knäckfråga.

Kan du ge en hint om samverkansaktiviteter som ni kommer att föreslå?

Det är lite för tidigt ännu, men vi ser att det finns potential för nya typer av arenor och nätverk där akademi, skola och industri kan göra gemensam sak. Där yrkesverksamma inom teknikområdet skulle kunna kombinera sitt arbete med någon form av expertkunskap i skolan till exempel. Framför allt behöver vi utmana redan beprövade metoder med nya, avslutar Elisabet Nihlfors. 

Arbetsgrupp Lärare, Industri, Välfärd

Elisabet Nihlfors, prof. i pedagogik Uppsala universitet. Leder arbetsgruppen.

Lars-Eric Aaro, senior advisor till AFRY, IVA-ledamot avd. V Bergs- och materialteknik.  

Ulrika Bergmark, prof. i pedagogik. Institutionen för hälsa, lärande och teknik/Luleå tekniska universitet.

Karolina Broman, docent och universitetslektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Umeå universitet.

David Broström, chef för pedagogik, program och lärande. Teknikens hus

Ana-Maria Deliv, förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun

Caroline Graeske, bitr. professor vid Luleå tekniska universitet, ULF-koordinator och projektledare inom NorrlandsNavet.

Stina Karlsson, utvecklingsledare inom kompetensförsörjning, Norrbottens Kommuner.

Erik Höglund, prof, ordf. IVA Nord, IVA-ledamot avd. I Maskinteknik

Lars-Erik Lauritz, föreståndare för lärarhögskolan och lektor vid Polisutbildningen. Umeå universitet. 

Catarina Lundqvist, PhD, FoUI-samordnare, Vetenskaplig ledare Utbildning och Arbetsmarknad Norrbottens Kommuner.

Ida-Linn Näzelius, VP of Enviroment and Society H2 Green Steel.

Tobias Thomson, strateg inom utbildning och kompetensförsörjning på Region Västerbotten.

Magnus Åkerlund, skolchef Bodens kommun.

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.