Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Skola i tiden

Skola i tiden är ett långsiktigt projekt som syftar till att främja svenska skolans utveckling så att den möter elevernas och samhällets långsiktiga kunskapsbehov, och säkerställer Sveriges position som kunskapsnation.

Projektets arbete ska bidra till en stark och likvärdig skola som främjar demokrati, framtidstro och kunskap i en föränderlig värld. Fokus är grund- och gymnasieskolan, med betoning på grundskolan.

Om projektet

Skola i tiden

Projektperiod: 2019-

Styrgruppsordförande: Björn O Nilsson

Delprojekt inom Skola i tiden

Skolan och lärarna är grunden för en positiv samhällsutveckling. IVAs övertygelse är att kunskaper om teknik, ekonomi och närliggande vetenskapsområden ger mänskligheten ständigt bättre förutsättningar till ett gott liv. Därför har Skola i tiden startat följande två delprojekt: 

Lärare, Industri, Välfärd

Delprojektet kartlägger och föreslår möjligheter för samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik som kan stimulera lärarförsörjningen till skolan, därför att skolan och lärarna är grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt lands konkurrenskraft. Arbetsgruppen leds av Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik vid Uppsala universitet. 

Delprojektet släppte i september 2022 rapporten Närsamhället och bildning. Initiativ för ökad lärarförsörjning och lärares professionella kompetensutveckling. 

I november 2022 arrangerades ett seminarium på Vetenskapens hus i Luleå med rubriken ”Hur ska norra Sverige kunna växa när skolor måste stänga? Lärarbrist hotar grön industrisatsning i norr!”.

Skola för en hållbar framtid

Delprojektet belyser hur skolan som bildningsinstitution kan och ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, med utgångspunkt i FNs globala mål. Arbetsgruppen leds av Pia Sandvik, docent i kvalitetsteknik och vd på RISE.

Publicerat