Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Underlagsstudie: Elmarknader – en internationell utblick

Studie från IVAs projekt Vägval el som beskriver hur olika elmarknadsmodeller ser ut i ett antal utvalda regioner och länder.

De sex elmarknader som studerats är PJM (Pennsylvania New Jersey Maryland), Georgia, Texas, Kalifornien, Ontario och Storbritannien.

PJM och Storbritannien har valt att införa kapacitetsmarknader för att behålla befintlig elproduktion vid fallande marginalpriser på marknaden, något som blir en följd subventioner till förnybar produktion. Därutöver finns den traditionella energy only-marknaden där elpriser sätts baserat på marginalkostnaden för den sista kilowattimmen.

Ontario, Kalifornien, Georgia, delar av Texas och stora delar av PJM har reglerade elmarknader. I Georgia styrs investeringarna av en långsiktig energiplan som uppdateras var tredje år. I Ontario krävs mer av den lokala politiken, då det i Kanada närmast helt saknas federal inblandning i provinsernas energipolitik. Investeringar i vind och sol får federala subventioner i USA men inte i Kanada.

Studie från IVAs projekt Vägval el

Elmarknader – en internationell utblick (PDF)