Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Studie: Energilagring – Teknik för lagring av el

De senaste årens prisras på batterier banar vägen för mer vindkraft och solel i framtiden. Studie från IVAs projekt Vägval el redogör för utvecklingen inom energilagring.

Energilagring bedöms bli en viktig del av framtidens elsystem. Inte minst för att hantera en allt större andel väderberoende kraftproduktion som vind- och solel. I stduien beskrivs teknik och marknadspotential för sju olika lagringsmetoder.

Studie från IVAs projekt Vägval el.

 

Energilagring – Teknik för lagring av el (PDF)