Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Har Sveriges universitet och högskolor de styrelser de förtjänar?

IVA-projektet Utsiktsplats forskning genomför ett delprojekt om de svenska lärosätenas styrning och organisation. Denna studie är en del i rapporteringen av det arbetet.

I studien har IVA-projektet Utsiktplats forskning kartlagt hur styrelseledamöternas huvudsakliga professionella bakgrund och erfarenheter ser ut vid svenska högskolor och universitet och jämfört med några utvalda internationella lärosäten samt vissa forskningsinstitut. 

Vi har också genom intervjuer samlat synpunkter på styrelsernas roller, mandat och arbetssätt.

Resultaten från studien visar bland annat på betydelsen av styrelserna och hur andelen ledamöter med näringslivsbakgrund ökat under det senaste decenniet Samtidigt har andelen ledamöter med politisk och kulturell/samhällelig bakgrund minskat.

En bakgrund i näringslivet är den vanligaste erfarenhetsbasen sammantaget. Den är särskilt hög vid de tekniska lärosätena. Bland ordförandena är en bakgrund inom politiken vanligast, följt av en bakgrund inom offentlig förvaltning.

Har Sveriges universitet och högskolor de styrelser de förtjänar?