Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mot en kunskapsbaserad forskningspolitik?

Norska Nifu har, med hjälp av professor Mats Benner, tittat på hur forskning följs upp och analyseras i några europeiska länder. Studien "Mot en kunskapsbaserad forskningspolitik?” som beställts av IVA-projektet Utsiktsplats forskning svarar också på frågan vad Sverige kan lära av dessa länder.

På uppdrag av det treåriga IVA-projektet Utsiktsplats forskning har NIFU studerat och jämfört hur forskningspolitiken i ett antal europeiska länder följs upp och analyseras.

Studien bygger på drygt 20 intervjuer och samtal med forskningsanalytiker i olika länder liksom på dokumentanalys och bearbetning

Mot en kunskapsbaserad forskningspolitik?