Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Politik kräver samverkan och underlag

Danska Damvad har på uppdrag av IVA-projektet ”Utsiktsplats forskning” studerat analysförmågan och hur den kan användas för att underbygga svensk forskningspolitik. Här är en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i studien ”Politik kräver samverkan och underlag”.

På uppdrag av IVAs projekt Utsiktsplats forskning , ett forskningspolitiskt forum i regi av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), har DAMVAD genomfört en studie av vilken analyskapacitet som behövs inom det svenska forskningssystemet.

Följande fyra huvudfrågeställningar har varit centrala för projektet:

  1. Vilken slags analysförmåga finns idag kring analys av svensk forskning och dess villkor?
  2. Vilken slags analysförmåga behövs som underbyggnad för forskningspolitiken?
  3. Hur kan den förmåga som identifieras som underutvecklad förstärkas?
  4. Vad kan göras för att stärka en kultur kring forskningspolitiken där oberoende analys tillmäts stor betydelse?

Politik kräver samverkan och underlag