Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Underlagsstudie: Scenarier för den framtida elanvändningen

I denna underlagsstudie från IVA-projektet Vägval el presenteras tre olika scenarier med såväl ökning som minskning av elanvändningen.

Energieffektiviseringen är den enskilt viktigaste påverkansfaktorn för elanvändningen, och den antas i samtliga scenarier, successivt öka i omfattning jämfört med idag.

Ytterligare fyra påverkansfaktorer, utöver effektiviseringen,har stor betydelse för utvecklingen: befolkningsökningen, den ekonomiska utvecklingen (BNP), strukturförändringar och teknikgenombrott.

Underlagsstudie från IVA-projektet Vägval el.

Scenarier för den framtida elanvändningen (PDF)