Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Studie: Skatter och subventioner vid elproduktion

I en studie från IVAs projekt Vägval el presenteras syfte och bakgrund med olika skatter och subventioner, kostnader fördelat på olika slags elproduktion och effekter av olika styrmedel.

Vilka skatter och subventioner påverkar elproduktion idag? Och vilken sammanlagd effekt har skatter och subventioner på olika kraftslag?

Svaren hittar du i den här specialstudien från IVAs projekt Vägval el – en översikt av åtta skatter och subventioner, inklusive fastighetsskatt, effektskatt, elcertifikat och investeringsstöd.

Studien visar att den sammanlagda effekten varierar kraftigt mellan olika kraftslag. Förnybar elproduktion, i synnerhet småskalig solel, gynnas mest. För storskalig vattenkraft och kärnkraft innebär däremot dagens skatter och subventioner en ökad kostnad.

Skatter och subventioner vid elproduktion (PDF)