Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Underlagsstudie: Svängmassa i elsystemet

Studien från IVAs projekt Vägval el som beskriver begreppet svängmassa, och dess betydelse i elsystemet. Elsystemet måste alltid vara i balans. Det innebär att tillförd effekt ständigt måste anpassas så att den blir lika med den totala effektförbrukningen, inklusive förluster i hela systemet.

Den väsentliga funktionen av ”svängmassan” är att snabbt kunna leverera eller ta emot energi för att upprätthålla balansen i elsystemet.

Idag minskar elproduktionen i ”tunga” synkrona generatorer, medan produktion från omriktarstyrda enheter (i huvudsak vindkraft), som inte naturligt bidrar till systemets tröghet, ökar. Detta innebär att den totala trögheten i systemet minskar. Med den nuvarande förändringstakten av kraftsystemets sammansättning, är det nödvändigt att säkerställa kraftsystemstabiliteten och kraftsystemets tillförlitlighet på andra sätt än hittills.

Underlagsstudie från IVAs projekt Vägval el

Svängmassa i elsystemet (PDF)