Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVA inspirerade till bok om Sveriges första kvinnliga ingenjör Vera Sandberg

Under 2019 besökte Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) tolv lärosäten för att prata om kvinnor i ingenjörsyrket. Vera roadshow, uppkallad efter Sveriges första kvinnliga ingenjör Vera Sandberg, genomfördes för att uppmärksamma den obalans som påvisats i rapporten "Teknisk obalans?" men också för att inspirera unga tjejer att välja ingenjörsyrket. Vera-projektet gjorde avtryck. Inte minst hos Gunilla Resare som nu skrivit en bok om hennes liv.

Vera Sandberg ville bli ingenjör. Men 1914, då Vera Sandberg var 19 år, studerade inga kvinnor på Chalmers eller andra ingenjörshögskolor. För att Vera skulle få en plats som student måste hon därför skriva ett särskilt svårt matematikprov, vilket manliga studenter aldrig behövde. Vera klarade provet, antogs som student och banade därmed väg för fler kvinnliga ingenjörsstudenter och ingenjörer.

När Vera tog examen i Kemi 1917 skrev Svenska Dagbladet:

”Att en ung flicka på så kort tid förvärfvar sig ingenjörsexamen vittnar om en ovanlig flit och begåvning”

Vera arbetade sedan i flera år som ingenjör, och ledde bland annat familjens pappersbruk när hennes bror Kurt skulle resa till Tyskland för att fullfölja sina studier.

Boken om Vera Sandberg vill inspirera

I boken ”Vera Sandberg – Sveriges första kvinnliga ingenjör” skildras Vera Sandbergs liv, leverne och familj. Den är skriven som en hyllning och en biografi över ett långt och intressant liv.

- Jag blev så inspirerad av det arbete som IVA hade gjort med att lyfta fram Vera. Både under 100-års firandet och Vera Roadshow. Något år senare reste Chalmers en staty över hennes minne.

- Jag har själv jobbat i IT-branschen i många år och vet hur viktigt det är att vi klarar att motivera fler kvinnor att utbilda sig inom teknik. Eftersom jag hade möjligheten, kände jag att det var viktigt att berätta Veras historia. Vi behöver fler succéhistorier om kvinnliga pionjärer som kan inspirera, berättar Gunilla Resare som är barnbarn till Vera.

Fortfarande få kvinnor inom teknikyrket

Många år efter sin död är Vera fortfarande en inspirationskälla i arbetet för att få fler tjejer att välja tekniska utbildningar och yrken. Chalmers bjuder varje år in till en helg med föreläsningar, workshops och nätverkande med kvinnor inom teknikyrket, Camp Vera, där icke binära och tjejer får delta.

26 januari 2023 invigdes Veras Ljungby Science center, där besökande skolelever får uppleva teknik och innovation på nya spännande sätt, av Gunilla Resare och Rene Jamarillo som är ordförande för den regionala utvecklingsnämnden i Kronoberg.

Om Vera Sandberg

Vera Sandberg föddes 23 maj 1895 på Hångers gård i Ljungby och avled 24 december 1979 i Stockholm. Vera var en svensk ingenjör. 1917 blev hon Sveriges första kvinnliga ingenjör utexaminerad från Chalmers tekniska högskola. När hon började sin utbildning 1914 var hon den enda kvinnliga studerande bland 500 chalmerister.

Teknisk obalans

2019 släppte IVA rapporten Teknisk obalans? som låg till grund för Vera roadshow, som genomfördes för att uppmärksamma den obalans som påvisats i rapporten och inspirera fler kvinnor att söka till teknikyrken.

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.