Tekniksprånget ger fler ingenjörer

En majoritet av de som söker till Tekniksprånget är tveksamma till att bli ingenjör. Men efter praktiken vill 8 av 10 bli ingenjör, hälften av dessa är kvinnor. Statistiken visar även att färre hoppar av och fler fullföljer sin ingenjörsutbildning. Det visar en ny studie från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, med data från Statistikmyndigheten, SCB.
Teknikspanget_webb.jpg

– Det är mycket glädjande att Tekniksprånget både får fler unga som tvekar inför en teknisk utbildning att ändra uppfattning och bidrar till att öka andel kvinnor på de tekniska högskolorna, säger Jan-Eric Sundgren, ordförande i Tekniksprångets styrgrupp.

Praktiken ökar intresset för ingenjörsyrket

5000 ungdomar har sedan starten 2012 praktiserat som ingenjör hos 370 arbetsgivare. Intresset för att göra praktik via Tekniksprånget är stort, sedan starten har 22 000 personer sökt programmet. Intresset ökar – år 2020 slogs ett nytt rekord i antal sökande. Data från SCB visar att 90 procent av dem som gått Tekniksprånget läser vidare inom fyra terminer. Av dessa läser 76 procent en högre teknisk utbildning.

– Vi vill ge fler unga möjligheten att upptäcka teknik och bidra till en bättre mångfald på de tekniska utbildningarna och i arbetslivet, säger Helena Gyrulf, verksamhetschef på Tekniksprånget.

Tekniksprånget får fler kvinnor att välja en teknisk karriär

Tekniksprånget har som målsättning att väcka intresset för teknik hos ännu fler kvinnor. Det har vi gjort ända sedan starten. Drygt 50 procent av de som erbjuds praktikplats är kvinnor. Av alla som läser vidare på en högre teknisk utbildning efter Tekniksprånget är 48 procent kvinnor.

– För att locka fler kvinnor till tekniska utbildningar arbetar vi med att lyfta fram förebilder. Vi har en stor utmaning framför oss, då bara var fjärde ingenjör i Sverige är kvinna. Det vill vi förändra, säger Helena Gyrulf.

Fler tar examen efter Tekniksprånget

De första elevkullarna av Tekniksprångets praktikanter har nu blivit klara med studierna och påbörjat sina ingenjörskarriärer. Trots att det än så länge är ett begränsat antal praktikanter som hunnit ta sin examen syns en tydlig tendens. Tekniksprångets praktikanter tar i högre utsträckning ut sin civilingenjörsexamen i jämförelse med rikssnittet på drygt 50 procent.

– Tekniksprånget får inte bara fler unga att vilja bli ingenjörer, det ökar dessutom genomströmningen på ingenjörsprogrammen, säger Helena Gyrulf.

Färre avhopp efter Tekniksprånget

De tekniska utbildningarna brottas med utmaningen att många studenter hoppar av innan de är klara. Det kostar pengar för både högskolan och samhället. Statistiken visar att Tekniksprånget i genomsnitt minskar avhoppen med ungefär tio procent. De flesta avhoppen sker i början av utbildningen. Därför fokuserar studien på andelen studenter som är kvar på de vanligaste högskole- och civilingenjörsprogrammen i Sverige efter ett år. Av Tekniksprångets praktikanter som läser en högre teknisk utbildning är 90 procent kvar i studier år två. Motsvarande siffra för alla civilingenjörsstudenter är 84 procent och högskoleingenjörsstudenter 78 procent.

– Det är en vinst både för den enskilda individen och samhället att Tekniksprånget minskar avhoppen från utbildningarna. Våra utvärderingar visar att det beror på att vi bidrar till både stärkt motivation och en tydligare målbild för studierna, säger Helena Gyrulf.

Fakta om Tekniksprånget

Tekniksprånget erbjuder unga vuxna ingenjörspraktik i fyra månader hos arbetsgivare runt om i hela landet. Programmet drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Praktiken erbjuds två gånger per år – en gång på hösten och våren. De som kan söka är mellan 18-20 år och har alla slutfört naturvetenskaps- eller teknikprogrammet i gymnasieskolan.

Foldern om Tekniksprångets effekter 

Faktablad om resultatet

Läs mer på Tekniksprånget.se 

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73