Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Namntung urvalskommitté till IVAs 100-lista på temat innovation genom tvärvetenskap

Ansökan till IVAs sjätte 100-lista, i år på temat innovation genom tvärvetenskap, är öppen och årets urvalskommitté är redo. Urvalskommittén består av 63 kvalificerade personer ur IVAs breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.

Forskning ska komma näringslivet och samhället till nytta. Det är bakgrunden till IVAs 100-lista som lyfter fram aktuella och lovande forskningsprojekt. De vi söker i år ska ha sin bas inom vetenskapsområdet teknik eller ekonomi vid ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut och arbeta tvärvetenskapligt för att lösa brännande samhällsproblem och stärka näringslivets konkurrenskraft. 

porträtt leende Lars mot neutral bakgrund
citat tecken

Den gröna och digitala transformationen brådskar om vi ska nå klimatmålen. Genom samverkan mellan forskning och näringsliv kan vi driva på omställningen till ett hållbart, cirkulärt samhälle.

- Därför vill jag genom IVAs Research2Business och 100-listan bidra till att forskningsprojekt får ökade möjligheter att komma till verklig nytta, säger Lars Stenqvist, CTO Volvokoncernen som ingår i urvalskommittén till IVAs 100-lista för andra gången.

citat tecken

Sambandet mellan entreprenörskap och forskning kan tillsammans forma vår framtid.

- Genom att engagera mig för IVAs 100-lista ser jag fram emot att se banbrytande möjligheter och potentiella innovationer. Vilket också kommer ge erfarenheter till min forskning framöver., säger Åsa Lindholm Dahlstrand, professor vid Lunds universitet som deltar i urvalskommittén för första gången. 

- Intresset för att engagera sig i urvalsarbetet har slagit alla tidigare rekord. Urvalskommitténs engagemang och arbetsinsats är helt avgörande för 100-listans kvalitet, så vi är väldigt glada över att kunna presentera en så här namntung och kvalificerad urvalskommitté, konstaterar Malin Mohr projektledare IVA.

Ansökan till IVAs 100-lista 2024 är öppen till och med den 15 augusti. Alla inkomna och godkända ansökningar granskas av flera personer i urvalskommittén med utgångspunkt i de fastställda kriterierna, och forskarprojektens potential till affärsutveckling eller annan form av nytta. Urvalskommittén överlämnar sina bedömningar till projektet R2Bs styrgrupp, som tar det slutliga beslutet om vad som ska presenteras på 100-listan som offentliggörs i november.

Urvalskommittén 2024

Alice Kempe, Ordförande, Kempestiftelserna, IVA-ledamot Avd VIII Skogsnäringens teknik

Amy Loutfi, Professor Datavetenskap, Örebro universitet, IVA-ledamot Avd VII Teknikens grunder och gränsområden

Ann Wennerberg, Professor emerita, Göteborgs universitet, IVA-ledamot Avd VII Teknikens grunder och gränsområden

Anna Rathsman, Generaldirektör, Rymdstyrelsen, IVA-ledamot Avd VII Teknikens grunder och gränsområden

Annika Olsson, Professor och rektor LTH, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, IVA-ledamot Avd XI Utbildning och forskning

Annika Ölme, CTO & SVP Technology Development, SKF

Arne Norlander, Tekn. Dr., vd, Norsecon AB

Bengt Domeij, Professor, Uppsala universitet, IVA-ledamot Avd VI Företagande och ledarskap

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor och professor, Luleå tekniska universitet

Björn Ursing, Affärsutvecklare, Beronem AB/Nederländernas ambassad i Stockholm

Catharina Tunberg, Executive Vice President R&D, Permobil, IVA-ledamot Avd I Maskinteknik

Cecilia Larsson, Vice President deputy Head of Business Unit Submarines, Saab, IVA-ledamot Avd I Maskinteknik

Cecilia Lundin, Chef Human Resources Officer (CHRO), Svenska Handelsbanken AB

Charlotta Nordenberg, Enhetschef Mau innovation, Malmö universitet

Christin Wendel, Strategisk samordnare, PRV

Christina Wainikka, Policyexpert i immaterialrätt, docent i civilrätt, Svenskt Näringsliv

Christina Hallin, Styrelseledamot, interims-VD, TinaHallinAB, IVA-ledamot Avd I Maskinteknik

Daniel Akenine, Nationell Teknikchef, Microsoft, IVA-ledamot Avd XII Informationsteknik

Deborah Rupert, Innovationsrådgivare, Göteborg universitet

Dennis Nobelius, vd (Tekn Dr), Syre, IVA-ledamot Avd VI Företagande och ledarskap

Erik Serrano, Professor, Lunds universitet, IVA-ledamot Avd VIII Skogsnäringens teknik

Erik Dahlberg, Director Research & Innovation, Scania

Fredrik Lagergren, IVA-ledamot, SAM, IVA-ledamot Avd VI Företagande och ledarskap

Fredrik Arnander, Direktör, Co-native AB

Fredrik Brandt, COO, OP Gruppen AB

Fredrik N G Andersson, Fil Dr., Lunds universitet, IVA-ledamot Avd IX Ekonomi

Hans Salomonsson, CEO and co-founder, Embedl AB

Henrik Friman, Strategisk rådgivare, Strategic Solutions AB, IVA-ledamot Avd XI Utbildning och forskning

Ida-Maria Sintorn, Professor, Uppsala universitet, IVA-ledamot Avd VII Teknikens grunder och gränsområden

Jan Tengwall, Venture Collaboration Manager, Volvo Group AB

Jane Walerud, Partner, Tech Dr. h.c., Walerud Ventures, IVA-ledamot Avd XII Informationsteknik

Jenny Engerfelt, Investment Director, Voima Ventures

Johan Gunnarsson, CTO, Combitech

Johan Silfwerbrand, Professor, KTH, IVA-ledamot Avd III Samhällsbyggnad

Karl Henrik Johansson, Professor, KTH, IVA-ledamot Avd II Elektroteknik

Kerstin Lindberg Göransson, Board Professional, Sveaskog, IVA-ledamot Avd III Samhällsbyggnad

Lars Stenqvist, Chief Technology Officer, AB Volvo, IVA-ledamot Avd I Maskinteknik

Lars-Gunnar Mattsson, Professor em, Handelshögskolan i Stockholm, IVA-ledamot Avd VI Företagande och ledarskap

Lina Bertling Tjernberg, Professsor och Vice Skolchef Forskning & Impact Elektroteknik och datavetenskap, KTH, IVA-ledamot Avd II Elektroteknik

Maria Nordström, TeknLic, Skogforsk, IVA-ledamot Avd VIII Skogsnäringens teknik

Mats Hederos, Senior rådgivare, egen företagare, IVA-ledamot Avd III Samhällsbyggnad

Mats Torring, Head of New Ventures, Stena Metall AB

Mikael Pawlo, Entreprenör och investerare, Bokio/Pawlo Invest, IVA-ledamot Avd VI Företagande och ledarskap

Patrik Blomquist, Innovationskontorsansvarig, KI Innovations

Per Olofsson, Executive Director, Girindus Investments AB, IVA-ledamot Avd VI Företagande och ledarskap

Peter Berg, Civilingenjör, SilvAcies AB, IVA-ledamot Avd VIII Skogsnäringens teknik

Peter Enmalm, Product Manager, Allgon AB (Åkerströms Björbo AB)

Pirkko Tamsen, vd, Arandi Innovation AB

Pontus de Laval, Senior rådgivare, KAW, IVA-ledamot Avd XI Utbildning och forskning

Raoul Stubbe, Affärscoach Deeptech, Sting

Roland Larsson, Professor, Luleå tekniska universitet, IVA-ledamot Avd I Maskinteknik

Sebastian Wiberg, vd, Vinden

Simon Torell, Innovationsrådgivare, Göteborgs universitets Innovationskontor

Sonja Monica Berlijn, Business Development Manager / Professor, DNV / KTH, IVA-ledamot Avd II Elektroteknik

SusAnne Mastonstråle, vd, Maston AB

Sven Löfquist, Civilingenjör, Egen konsult, IVA-ledamot Avd VI Företagande och ledarskap

Therése Nordström, Bitr programchef, KK-stiftelsen

Thomas Tangerås, Docent, Institutet för Näringslivsforskning, IVA-ledamot Avd IX Ekonomi

Ulla Sandborgh, Styrelseledamot och rådgivare, egen företagare, IVA-ledamot Avd II Elektroteknik

Ulrica Almhöjd, Innovationsrådgivare, Chalmers tekniska högskola

Ulrika Kolsrud, Affärsområdeschef Essity Health & Medical, Essity, IVA-ledamot Avd VI Företagande och ledarskap

Victoria Van Camp, Adjungerad professor, egen företagare samt LTU, IVA-ledamot Avd I Maskinteknik

Åsa Lindholm Dahlstrand, Professor, Lunds universitet, IVA-ledamot Avd VI Företagande och ledarskap

person som skriver på laptop

Ansök till IVAs 100-lista

hand putting vote in box

Nominera någon du tycker ska ansöka till IVAs 100-lista

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.