Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ansökan till IVAs 100-lista

Ta del av vår samlade information inför ansökan till IVAs 100-lista. Ansökan till 2024 års 100-lista, med temat innovation genom tvärvetenskap, är öppen nu.

Din ansökan till IVAs 100-lista 2024 - steg för steg

Stämmer ditt forskningsprojekt med temat för IVAs 100-lista 2024? Läs om hur du går till väga för att ansöka, vilka frågor vi ställer om din forskning, och vad som händer när du skickat in din ansökan.  

 1. Läs först igenom den här guiden, och den fördjupade information vi länkar till på sidan!
 2. Säkerställ att din forskning uppfyller kriterierna för årets tema innovation genom tvärvetenskap.
 3. Ta del av vår Q&A för 100-listan som beskriver närmare hur ansökan och urval går till, och vad som bedöms.  
 4. Den innovationsstödjande verksamheten vid ditt lärosäte kan ge dig stöd och vägledning. Hitta ditt innovationsstöd längre ner på den här sidan.
 5. Starta din ansökan genom att logga in i portalen awardsplatform.com och välj Starta bidrag. På startsidan finns tydlig information om hur du gör för att skapa ett konto, eller logga in direkt om du använt AwardForce tidigare. 
 6. Välj en kategori = tillämpningsområde, och uppge ett namn på din forskning/ansökan. 
 7. I formuläret anges vid varje fråga vad vi vill ha svar på. Du hittar också information som du kan ta stöd av då du skriver din ansökan under fliken Mer information i portalen. 
 8. Du behöver intyga att forskningen kan representeras på R2B Summit 2025
 9. Om du vill kan du komplettera din ansökan med exempelvis film eller bilder som du bifogar i formuläret. 
 10. Kom ihåg att spara om du inte gör klart din ansökan på en gång – du kan logga ut och in igen för att ändra eller komplettera ända tills du väljer att skicka in. 
 11. Skicka in din ansökan senast den 15 augusti 23.59
 12. Lycka till – vi ser fram emot din ansökan! 

Vad händer med min ansökan?

- Alla inkomna ansökningar kontrolleras av en särskilt utsedd granskningsgrupp som säkerställer att forskningen är inom rätt område, och uppfyller kriterierna för aktuell lista.

- En särskild urvalskommitté går därefter igenom samtliga kompletta ansökningar och överlämnar sedan sina bedömningar till R2Bs styrgrupp, som tar det slutliga beslutet om vilka forskningsprojekt som ska presenteras på 100-listan.

- En beredningsgrupp med uppdrag att kvalitetssäkra urvalsprocessen är delaktig i alla steg. 

- Besked om vilka forskningsprojekt som valts ut till 100-listan meddelas i mitten av oktober. Utvalda forskare ombeds bekräfta sin medverkan, och eventuellt komplettera med exempelvis bild och redigerad pitch om sin forskning inför publicering. 

- IVAs 100-lista 2024 offentliggörs i november. 

Kortfattad översikt av frågorna i ansökan 

Din forskning 

- Vi efterfrågar både en mycket kort och en lite längre beskrivning av forskningen, och svar på frågor kopplade till urvalskriterierna.

- Din "sälj-pitch" av forskningen (Max 500 tecken)

- Beskrivning av forskningen (Max 1200 tecken)

- Potential - hur kan forskningen ge nytta för användare, företag och samhälle? (Max 700 tecken)

- Forskarens, eller teamets, kapacitet för genomförande (Max 500 tecken).

- Aktualitet – tidsaspekt och mognad - hur ”färdig” forskningsidén och resultaten är i relation till marknaden (Max 500 tecken)

- Originalitet – vad är unikt, nyskapande och innovativt? (Max 500 tecken)

- Hållbarhet – forskningsprojektets förhållningssätt till hållbarhet och påverkan på FNs 17 hållbarhetsmål (SDGs) (Max 500 tecken)

- Beskrivning och intyg av på vilket sätt forskningen håller en god vetenskaplig kvalitet.

- Vad behövs för att forskningen ska komma till faktisk nytta/praktisk tillämpning?

- Hur är forskningen finansierad? (Frivillig att besvara)

- Har du/teamet bildat bolag baserat på forskningen?

Rättigheter  

- Hantering av immaterialrätt och andra kunskapsbaserade tillgångar.

- Affärsmodeller och strategier (frivillig att besvara) stärker din ansökan.

- Försäkran att du som skickar in ansökan har rätt att företräda forskningen och har förståelse för hantering av sekretess.

Värdefulla tips inför din ansökan 

Stöd i frågan om immaterialrättigheter

Här ger PRV en lättillgänglig introduktion till immaterialrättigheter och hantering av immateriella tillgångar. Vad menas med begreppen, och varför är de viktiga vid forskningssamverkan?

Stöd i frågan om hållbarhet 

Behöver du stöd i hur din forskning står sig avseende hållbarhet? Ta gärna hjälp av SDG Impact Assessment Tool som är ett kostnadsfritt onlineverktyg för att lära dig mer om hur en aktivitet, organisation eller innovation påverkar de globala målen för hållbar utveckling. 

Hur redo är din forskning?

Är du redo för att skapa faktisk nytta av din forskning? Lär dig mer om din forskning och hur långt du kommit på vägen mot faktisk nytta med hjälp av vårt självskattningsverktyg.

Innovationsstödjande verksamheter

Vill du affärsutveckla forskningsresultat? Innovationsstödjande verksamheter som innovationskontor och holdingbolag runtom i landet kan hjälpa dig med att ta de första stegen från forskning till affär.

Innovationsrådgivarna hjälper dig att utveckla ditt koncept i samklang med marknaden och orientera dig bland annat genom den marknadsmässiga och tekniska osäkerheten. Förutom kvalificerat stöd i frågor avseende nyttiggörande av forskningsresultat erbjuder de bland annat kommunikationsstöd, framtagande av immateriella rättigheter, som patentering och licensiering, kontinuerlig feedback under kommersialiseringsprocessen och samverkan av olika slag.

Innovationsstödjande verksamheter och deras upptagningsområden (lärosäten)

Granskning och urval

Efter att fönstret för ansökan och nominering till IVAs 100-lista har stängt inleds nästa steg där granskning och urval till listan ska ske innan R2Bs styrgrupp tar beslut om vilka forskningsprojekt som ska få en plats på årets lista. Alla inkomna ansökningar kontrolleras av en särskilt utsedd granskningsgrupp som säkerställer att forskningen är inom rätt område, och uppfyller kriterierna för aktuell lista. En särskild urvalskommitté går därefter igenom samtliga kompletta ansökningar och överlämnar sedan sina bedömningar till R2Bs styrgrupp, som tar det slutliga beslutet om vilka forskningsprojekt som ska presenteras på 100-listan. 

Steg 1 – granskningsgruppen
Sammansättningen är ny inför varje 100-lista och består i huvudsak av studenter inom entreprenörskap på mastersnivå men kompletteras gärna med personer ur IVAs studentråd eller kompetens från NR-nätverket. PRV, Patent- och registreringsverket kan kopplas in som stöd i oklara frågor som gäller forskarnas hantering av immaterialrätt.

Steg 2 – urvalskommittén
Urvalskommittén består av drygt 40-talet personer med spetskompetens inom flera olika ämnesområden. Inför varje ny utlysning kompletteras sammansättningen med personer vars expertis motsvarar det tematiska området som knyts till varje 100-lista. En stor del av tillfrågade personer åtar sig uppdraget årligen efter sin första medverkan och därmed har urvalskommittén idag en bred, erfaren och gedigen kompetens som speglar IVAs breda nätverk.  

Effekter av att medverka

På de fem 100-listor som IVA publicerat finns sammanlagt 366 forskningsprojekt från 27 universitet och högskolor i Sverige, såväl större som mindre. Att vara med på listan och delta i de skräddarsydda aktiviteterna har för många lett till ett stort antal nya kontakter med näringslivet och med andra forskare. IVAs 100-lista är därmed ett unikt skyltfönster som ökar projektens chanser att komma till faktisk nytta.

Under våren 2024 gjordes en långtidsuppföljning med de forskningsprojekt som hittills har medverkat på någon utav 100-listorna under år 2019–2023. Nästan alla forskare som svarade på enkäten har tagit vara på sin medverkan och använt sig av det momentum som IVAs 100-lista samt efterföljande R2B Summit har bidragit med. Störst utväxling av medverkan har forskaren och/eller forskarteamet haft som visat på en drivkraft att kommersialisera eller på annat sätt nyttiggöra resultaten från sin forskning.

Så här ser några utav effekterna ut för många forskningsprojekt som medverkat på IVAs 100-lista och R2B Summit:

- Bidragit till karriärsteg

- Bildat eget bolag och växt till en startup 

- Fått ökad exponering, i Sverige och utomlands 

- Kvalitetsstämpel och trovärdighet

- Affärsmässig och teknisk utveckling

- Byggt bolag som idag har 16 anställda, 500 000 användare i 150 länder

- En arena för att söka partners och finansiärer - nationella och internationella

- Varumärkesbyggande, utökad kundbas och kontinuerlig ökad synlighet

- Möjlighet till deltagande i REACH, exklusivt inkubatorprogram riktat till medverkande på IVAs 100-lista

- Publikationer i vetenskapliga tidskrifter, föredrag på vetenskapskonferenser, pressreleaser med stort genomslag och deltagande i vetenskapliga poddar

- Nya forskningsprojekt har startat upp i Sverige och utomlands

- Samarbete och projekt med företag/organisationer som Stora Enso, Axfood, KPMG, Skogsstyrelsen, MSB, AB Volvo och Polestar m.fl.

- Kapitalanskaffning och säkrad finansiering

- Nya kompetenser har kompletterat forskningsteamen

- Erkännande och ökad närvaro på den globala marknaden

- Tagits ut till NyTekniks 33-lista

Om IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt.

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar

Kontakt

Malin Mohr

Projektledare

Entreprenörskap

Telefon: 0736 - 35 93 50

Nathalie Modig

Nathalie Modig

Koordinator

Entreprenörskap

Telefon: 0765 - 29 09 92