Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Viktigt att mindre lärosätens forskning syns

Projektet Research2Business och IVAs 100-lista lyfter fram vår forskning. Bra både för oss och de företag som är med i våra projekt. Det anser Jenny Bäckstrand, docent i logistik vid Tekniska högskolan vid Jönköping University.

Jenny i kontorsmiljö

– Det är bra att vårt projekt KOPeration kom med på R2Bs 100-lista förra året. Den exponeringen kan öppna ögonen på beslutsfattare. Kanske även dom stora lärosätena ser att forskning på mindre lärosäten är relevant, säger Jenny Bäckstrand.

Hon har varit med på flera av de digitala event som R2B har genomfört.

– 100-listan lyfter fram vår forskning. Det är viktigt att mindre lärosätens forskning syns. Det är bra både för oss och för dom företag som har varit med i vårt projekt.

KOPeration pågick under åren 2009–2013 och finansierades av KK-stiftelsen tillsammans med de företag som deltog. Projektets syfte var att se om det gick att översätta modeller för produktionsstrategi till en liknande för inköp. Och det gick. Resultatet blev ett verktyg för kunddrivet inköp. Det förkortar ledtider och ökar flexibiliteten i produktionen och gentemot kunder. Modellen blev inte en dagslända. Den används fortfarande, åtta år efter det ursprungliga projektet. Och av allt fler företag.

Flera fortsättningsprojekt är genomförda. Alla deltagare från det ursprungliga projektet har varit med.

Nytta för företagen att samverka

– Företagen ser nyttan av att samarbeta med oss. Det gör att de vill fortsätta med det. Det tycker jag är en fjäder i hatten, säger Jenny Bäckstrand.

I projekten träffas deltagarna under 3–4 workshoppar per år för att byta erfarenheter och lära av varandra. Företagen får hemläxa med att testa en modell eller en teori mellan träffarna.

– Deltagandet blir en naturlig del av företagets utveckling. Det ska ju vara ett problem som dom ändå har tänkt att lösa. Men dom gör det med vår hjälp och vi kan generalisera resultaten. Eftersom olika typer av företag är med så kan vi vara säkra på att lösningen fungerar för många.

– Jag har jobbat mycket ihop med Träcentrum i Nässjö och med TMF, som är Trä- och möbelföretagens branschorganisation. Det har lett till utbildningar i modellen för ett 70-tal små och medelstora träföretag.

När sedan andra bolag ser att vår forskning leder till något konkret och användbart så vågar de, enligt Jenny Bäckstrand, också börja samarbeta med Tekniska högskolan i Jönköping.

– Ett litet bolag kan mycket väl inse att de kan vara med i ett forskningsprojekt ihop med storbolag som Ericsson. Och det är ju meningen. Vi ska inte ta fram en lösning för ett företag utan bidra till att konkurrenskraften för svensk industri ökar.

Fördelar för mindre lärosäten

Jenny Bäckstrand anser att mindre lärosäten kan ha en del fördelar när det gäller att samverka med företag.

– Jag tror att vi kan vara snabbare. Innan pandemin så fikade all personal på Tekniska högskolan tillsammans en gång i veckan. Och då träffar man ju alla slags specialister på en gång. Vi kan vara tvärfunktionella och formulera helheten i ett problem. Det är givetvis viktigt att bygga upp spetskompetens inom forskning, men det är långt mellan områdena på de stora universiteten.

I stort sett alla Tekniska högskolans forskningsmedel är externa. Alla samverkansprojekt förutsätter medfinansiering från intresserade företag.

– På de stora lärosätena undrar dom: hur får vi tag i företag? Dom anser att det är svårt att göra forskning ihop med företag. Vi säger: nej, det är inte alls svårt. Det är vår grundförutsättning, säger Jenny Bäckstrand.

IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Alla med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Till IVAs 100-lista