Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Näringslivsrådets nätverk

Näringslivsrådets nätverk är aktiva mötesplatser där personer i ledande positioner från olika delar av näringslivet får möjlighet att dela erfarenheter, kunskap och idéer inom gemensamma intresseområden.

Genom nätverksträffar och studiebesök, ofta arrangerade i samverkan med andra nätverk eller delar av IVA, erbjuds medlemmarna både personlig utveckling och ett värdefullt kontaktnät. 

Högt i tak, tillit och sekretess råder vid nätverksträffarna för att premiera ärliga, öppna och meningsfulla diskussioner om både möjligheter och utmaningar.

Nätverkens medlemmar får:

  • Ta del av och dela kunskap med IVAs breda nätverk från akademi, näringsliv och politik - i hela Sverige och internationellt.
  • Ta del av den expertkunskap som genereras inom IVA; vad säger experterna, vad är på gång?
  • Möjlighet att genom aktiviteter bidra till IVAs arbete för att stärka svensk konkurrenskraft och näringslivets utveckling.
citat tecken

"Jag är så glad att vi fick chans att fördjupa oss kring HUR man åstadkommer mer innovation i mellanstora och stora bolag, vad vi kan lära av start-ups- och scale-ups, och hur viktigt det är att våga släppa lite på kontrollen för att nya idéer ska få fäste."

Fyra aktiva nätverk

CTO Round Table - nya teknologier och teknikskiften

Fokus: Samlar tekniska direktörer i Sveriges ledande industriföretag, för kunskapsutbyte kring gemensamma utmaningar.

Nätverksledare: Annika Ölme, SKF och Jonas Mann, Atlas Copco

Medlemmar: Huvudsakligen personer med befattningar som CTO, inom bolag som Spacergy, Scania, Ericsson och Saab

Nätverket för teknik, innovation och samarbete

Fokus: Utvecklings- och tillväxtarbete, där ny teknik och hållbarhet spelar en central roll.

Nätverksledare: Pontus Broddner, Spacergy, f.d. 3M och Johan Gunnarsson, Combitech

Medlemmar: Personer med befattningar som vd, CTO, strategichef inom bolag som Stora Enso, Siemens, Vattenfall och GE Healthcare Sverige.

Ledarskap och kultur för framtidens företag

Fokus: Företagens framtida kompetensförsörjning och attraktionskraft. 

Nätverksledare: Hélène Barnekow, Hélène Barnekow AB, Advisor & Partner Ascension, tidigare vd Microsoft Sverige och Johan Söderström, EVP Head of EMEA, Hitachi Energy, IVA-ledamot

Medlemmar: Personer med befattningar som vd, HR-chef/direktör inom bolag som Apoteket, Hidden Dreams, Essity och Atlas Copco

Nätverket för grön och hållbar omställning

Fokus: Ökad förståelse för vad som krävs för att ligga i framkant och leda utvecklingen på hållbarhetsområdet. 

Nätverksledare: Ulrika Dellby, styrelsearbetare, medgrundare Hello World och Marc Hoffmann, E-on

Medlemmar: Personer med befattningar som vd, hållbarhetschef, Ecodesign director inom bolag som Jernhusen AB, SWECO, E-on och Systembolaget

Är du intresserad?

Vill du veta mer eller gå med i något av nätverken? Kontakta oss gärna! 

Kontakt

Anna Carlsson

Projektledare

Externa relationer

Telefon: 0720 - 70 15 55

En mötesplats för Sveriges framtid

Det här är IVAs Näringslivsråd

Allt du vill veta om Näringslivsrådet