Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hållbar vattenförsörjning

Projektet är inriktat mot olika problemställningar kring sötvatten. Rent vatten och sanitet är en utmaning för hållbar utveckling i Sverige och världen. Saknas detta är riskerna många. Ekosystem som skogar, sjöar och vattendrag påverkas negativt. Hållbara städer kan inte skapas utan tillgång på vatten av god kvalitet och effektiva system för avloppsrening. Brist på rent vatten leder ofta till allvarliga konsekvenser för människors försörjning som på sikt kan leda till intressekonflikter med säkerhetspolitiska konsekvenser.

citat tecken

Vi föreslår att det införs en färdplan för hanteringen av vår gemensamma vattenresurs, Vattenplan 2045. En sådan måste utgå från en bred politisk diskussion om vad vi vill uppnå med vattenförvaltningen och hur denna i framtiden stöttar en hållbar vattenförsörjning.

Tord Svedberg, styrgruppsordförande
Om projektet

Projektperiod: 2019-2022
Styrgruppsordförande: Tord Svedberg
Projektledare: Staffan Eriksson
Finansiärer: Formas, Havs- och Vattenmyndigheten, Södra, Å-Forsk, Richertska forskningsstiftelsen, Sven Tyréns stiftelse, Svenskt vatten, Holmen.

Projektet Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat tar sin utgångspunkt i ramverket kring FNs hållbarhetsmål (SDG), specifikt mål nr 6: Rent vatten och sanitet. 

Projektet vill bidra till att skapa en plattform för viktiga aktörer inom vattensektorn där FoU och förvaltning möts. Projektet fokuserar på tre teman:

  1. Vatten som gemensam resurs – kretslopp och förvaltning 
  2. Klimatförändringar - konsekvenser av större nederbördsvariationer
  3. Vatten i urbana miljöer – hur säkrar vi vattenförsörjningen i våra växande städer och samhällen?

Rapporter

Styr- och arbetsgrupper

Kontakt

Staffan Eriksson

Verksamhetschef

Teknik, ekonomi och entreprenörskap

Telefon: 0705 - 51 07 07