Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vätgasens roll i ett fossilfritt samhälle

Vätgas kan bli en nyckelspelare när samhället ska göras hållbart och när löften om ett fossilfritt energisystem och en klimatsmart industri- och transportsektor ska realiseras. För att vi ska nå dit måste vi dock hantera nya förutsättningar vad gäller tekniska lösningar, ekonomi och styrmedel. IVA vill genom projektet bidra med en oberoende analys och diskussion om vätgasens förutsättningar och möjligheter.

citat tecken

IVAs analys visar att det främst är behovet av att ersätta fossila bränslen i industrin som kommer att driva utvecklingen av en vätgasmarknad. När det gäller elsystemet så kommer vätgasen knappast ha en roll som energibärare fram till år 2030.

Filip Johnsson, IVA-ledamot och professor i energisystem

Om projektet

Projektperiod: 2021-2022
Projektgruppsordförande: Karl Bergman
Projektledare: Karin Byman
Finansiärer: IVA, Vattenfall, Tekniska verken, Fortum, Uniper, E.ON, Volvo

Den marknadsutveckling vi ser framför oss kan komma att kännetecknas av disruptiva förlopp, där ny teknik och nya aktörer kommer att förändra den logik energimarknaden har idag. Aktörerna i sin tur står inför strategiska val och parallellt med utvecklingen av vätgasmarknaden fortsätter utveckling av batterier och biodrivmedel, för att ge exempel på ett par närliggande och konkurrerande alternativ. Det finns i dagsläget inga givna svar på vilken teknik som blir förhärskande inom vilka segment och i vilket tidsperspektiv.

Intresset för vätgas ökar lavinartat. Regeringen tillsatte nyligen en Elektrifieringskommission vars uppdrag även inkluderar att ”belysa hur elektrifiering via vätgasdrift kan medverka till att uppnå en omställning till elektrifiering av transportsektorn”. 

IVA vill och kan genom projektet bidra med en oberoende analys och diskussion om vätgasens förutsättningar och möjligheter.

Projektgrupp

Kontakt

Karin Byman

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0705 - 74 70 72