Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

1928 Diagnostics

En intelligent moln-plattform för effektiv kontroll och bekämpning av antibiotika-resistens lokalt-nationellt-globalt

IVAs 100-lista 2019

1928 Diagnostics har utvecklat en moln-plattform för sjukhuslaboratorier och smittskyddsmyndigheter i hela världen som möjliggör användning av DNA- sekvensering av antibiotika-resistenta bakterier för infektionskontroll och diagnostik samt delning av data. Målet är att spara liv, resurser och behålla kraften hos antibiotika.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar