Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs 100-lista: aktuell forskning med potential för nyttiggörande

IVAs årliga 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning med potential att skapa nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Här hittar du noga utvalda forskningsprojekt från Sveriges lärosäten, där alla deltagare har intresse av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Information och dess aktualitet på denna sida är namngivna kontaktpersoner ansvariga för och inte IVA.

Filtrera

Årtal

Kategorier

Lärosäten

Search results updated results with filter x x

Tidig diagnostik för Parkinsons sjukdom - IVAs 100-lista 2020

Med hjälp av enkla salivprover utvecklas en helt ny metod för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka Parkinsons sjukdom.

Samhälle & välfärd

Luleå tekniska universitet

Nödlarm för motorcyklister i din smartphone - IVAs 100-lista 2020

Smarta produkter & tjänster

Chalmers tekniska högskola

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län - IVAs 100-lista 2020

Verktyg som hjälper företag och kommuner att bli mer cirkulära.

Affärsmodeller
Cirkulär ekonomi

Linnéuniversitetet

EKG-sensor för mobila tillämpningar - IVAs 100-lista 2020

Tekniskt genombrott inom EKG-sensorer.

Smarta produkter & tjänster

Linköpings universitet

FoilCart - IVAs 100-lista 2020

Flygande elbåtar - är det framtiden?

Resurs- & energieffektivitet

Kungliga Tekniska högskolan

BIOACTIVE - IVAs 100-lista 2020

Valorisation of agrifood side streams into bioactive molecules.

Resurs- & energieffektivitet

Kungliga Tekniska högskolan

AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel - IVAs 100-lista 2023

Inomhus vertikala odlingar (IVO) kan skapa symbios med sina värdbyggnader, vilket skapar nya förutsättningar för att förbättra energi och resurseffektiviteten i hela systemet. Detta kan bli en nyckelfaktor för att minska utsläppen av växthusgaser och också visa hur integration av andra infrastrukturer kan leda till hållbara stadsområden.

Deep tech
Gröna & blå näringar

Mälardalens universitet

Personcentrerad energieffektivitet och klimatanpassning lab - IVAs 100-lista 2023

Det öppna labbet är tillgängligt för allmänheten och tillhandahåller möjligheter att testa energieffektiviserande ombyggnadsåtgärder.

Infrastruktur
Samhälle & välfärd

Umeå universitet

Högupplösta prognoser på framtidens elanvändning och flexbilitet - IVAs 100-lista 2023

För att undvika att elnäten i framtiden blir för trånga gör Endre mycket detaljerade prognoser på hur den framtida elanvändning kommer se ut och var den kommer vara.

Deep tech
Infrastruktur

Chalmers tekniska högskola

Utvärdering av det första agrivoltaiska systemet i Sverige - IVAs 100-lista 2021

Agrivoltaiska solcellssystem möjliggör samtidig produktion av grödor och el på jordbruksmark genom en konfiguration av solcellssystemet som gör det möjligt att utföra konventionellt jordbruk.

Cirkulär ekonomi

Mälardalens universitet

Om IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt.

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.