Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

A novel treatment against Atopic Dermatitis

This new treatment has the potential of helping millions globally suffering from unresolved AD.

IVAs 100-lista 2022

We have discovered a novel mechanism of action to suppress itch by inhibiting the release and/or expression of key inflammatory mediators in atopic dermatitis (AD) using oligonucleotides, i.e. induction of immune regulation.

We have formulated a water-soluble topical cream, TIR-C, containing therapeutic molecules that stimulate immunomodulatory effects without leading to systemic toxicity. This new treatment has the potential of helping millions globally suffering from unresolved AD.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar