Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

A smart Textile Platform For Neuromuscular Rehabilitation in the Home Environment

The amount of training is a critical factor for achieving desired outcomes in rehabilitation. Patient compliance to rehabilitation is generally low, particularly in long-term home-based training.

IVAs 100-lista 2023

NeuRehab@Home is a biofeedback concept focusing on recording, analysing and presenting myoelectric (EMG) signals to make the individual aware of their muscle activity. The game-changer is a textile-electrode system which makes specific training regimes easy-to-use, comfortable during long-term use and at low costs. The concept has been successfully applied in a pilot study addressing Phantom Limb Pain where muscle activity from the amputated limb is used to control, e.g. computer games.

Home-based training protocols can improve the quality of life for patients and substantially reduce healthcare and service costs. Join us to explore the potential of other self-administered treatments. We seek to apply the NeuRehab@Home platform to other areas of healthcare.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar