Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Adsorbi

Adsorbi - cellulose-based foams for air pollutants capture.

IVAs 100-lista 2022

At Adsorbi we have developed a cellulose-based material that is highly efficient at capturing air pollutants. Our material is non-toxic, highly tailorable, and at least five times better at capturing pollutants than the available alternatives on the market. These features are highly valued in the preventive art conservation market, where the material has been tested and proved to be unmatched at preserving invaluable objects from deterioration.

However, the Adsorbi material can be used and applied in many applications such as air purification, odor removal, and protective packaging. At Adsorbi, we want to make a global impact by enabling clean air and good health for everyone.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar