Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Adsorbi

Adsorbi - cellulose-based foams for air pollutants capture.

IVAs 100-lista 2022

At Adsorbi we have developed a cellulose-based material that is highly efficient at capturing air pollutants. Our material is high performing and can increase the lifetime of e.g., air filters significantly. Our innovation is today used in art conservation to prevent degradation of works of art and in sports equipment to remove odor. We also have several on-going projects with air filter companies to enable more sustainable and secure pollutant capture in your home and in your workplace.

Our cellulose comes from the forest which is a great representation of clean and pollutant-free air. We are working with the paper & pulp industry to use the most sustainable source of raw materials.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar