Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

AI assisted prostate pathology

AI system with expert pathologist performance to standardize prostate cancer pathology.

IVAs 100-lista 2022

Figuren publicerad med tillstånd av Elsevier Ltd

Millions of men undergo prostate biopsies each year. Each biopsy needs to be assessed by a pathologist for diagnosis of cancer and grading, which is time consuming and error prone.

This presents a clinical problem to the treating physicians, since accurate diagnosis and grading are necessary for correct treatment. We have developed an AI system with expert pathologist performance to standardize prostate cancer pathology and solve these problems.

 

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar