Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

AI-expert för smart service

Forskningen syftar till att skapa nya tillvägagångsätt att ge service. När "enkla fel" kan avhjälpas över AR med en AI-expert kan serviceingenjörer fokusera på de mer komplexa uppgifterna.

IVAs 100-lista 2022

Dagens anställda byter jobb mer frekvent jämfört med tidigare vilket utgör en utmaning. I framtidens smarta industri kommer service utföras av artificiell intelligenta (AI) service-experter. "AI-experten" tränas av dagens anställda och med multimedia igenkänning över augmented reality (AR) tekniken.

Forskningen syftar till att skapa nya tillvägagångsätt att ge service. När "enkla fel" kan avhjälpas över AR med en AI-expert kan serviceingenjörer fokusera på de mer komplexa uppgifterna. Förfarandet medger en minskning av "onödiga" resor till kunder vilket i sin tur bidrar till minskade CO₂ utsläpp. AI-expert i sin tur skapar förutsättningar att bibehålla dagens industris expertkunskaper.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar