Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

AI Factory

A set of smart cloud/edge-based digital AI-services that are aimed to accelerate digitalisation in industrial contexts.

IVAs 100-lista 2021

The ongoing digitalisation and implementation of AI-technologies in industry is highly dependent on availability and accessibility of data and models. AI Factory (AIF) is an innovative digital platform, which materialises our research findings in industrial contexts. AIF is a set of smart cloud/edge-based digital AI-services that are aimed to accelerate digitalisation in industrial contexts. AIF’s provides AI-capabilities across endpoints, e.g. authorities, industries, academia, and SME:s.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar