Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

AI for GreenTech

Så kan AI nyttjas i produktion på ett effektivt och mindre energikrävande sätt för att lösa ett specifikt problem.

IVAs 100-lista 2022

AI har uppnått anmärkningsvärda framgångar men till ett pris – artificiella neurala nätverk är mycket stora och behöver mycket resurser för att tränas, vilket gör att de lämnar ett mycket stort energifotavtryck. Vår forskning handlar om hur man kan minska komplexiteten på dessa neurala nätverk, utan att offra mycket i accuracy, och att nyttja hårdvarans speciella egenskaper så att AI kan nyttjas i produktion på ett effektivt och mindre energikrävande sätt för att lösa ett specifikt problem.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar