Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel

Inomhus vertikala odlingar (IVO) kan skapa symbios med sina värdbyggnader, vilket skapar nya förutsättningar för att förbättra energi och resurseffektiviteten i hela systemet. Detta kan bli en nyckelfaktor för att minska utsläppen av växthusgaser och också visa hur integration av andra infrastrukturer kan leda till hållbara stadsområden.

IVAs 100-lista 2023

I Europa bor 75% av befolkningen i städer. Matproduktion i städer skapar därmed ytterligare fördelar för samhället med kortare transporter, färskare och mer anpassade varor.

Genom sin närvaro kan IVO även bidra till deltagande och engagemang i klimatåtgärder. Projektet utvecklar en holistisk AI-baserad resurs- och klimatmodell som förklarar flödet av information och resurser mellan IVO, dess värdbyggnad och andra aktörer i hela värdekedjan som slutar med medborgarna.

Våra samhällen är under snabb övergång till elektrifiering och digitalisering, så det finns ett behov att omvärdera hur de kommer att behöva utvecklas för framtida behov.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar