Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Akoustos

Bättre materialval och mer cirkulära byggprocesser bidrar till att förbygga framtida klimatkriser.

IVAs 100-lista 2021

Ljud och buller är ett vanligt problem i bostäder och lokaler. Åtgärder är ofta komplicerade, kostsamma och kräver mycket material och utrymme. Vår ljudabsorberande skruv förenklar ljudisoleringen och är särskilt lämpad för det ”lätta”, gröna träbyggandet. Skruven förhindrar ljudvågstransport genom väggar och tak och tester på en traditionell regelvägg har visat en reduktion med 9 dB vilket motsvarar en halvering av den upplevda ljudnivån.

Forskningen är i grunden känd men tillämpningen är lika unik som enkel. Den patenterade skruven kräver inga specialverktyg eller särskild utbildning och kan användas av alla. Med våra skruvar sparas även värdefull golvyta och takhöjd. Vi letar nu efter samarbetspartners för att skala upp produktion och etablera distributionskanaler till industri- och konsumentmarknad.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar