Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

ALADINO - Building Digital Twin of the Organization

ALADINO provides a pragmatic, step-by-step methodology (along with supporting tools) for developing DTOs, mapping organizational assets into the DTO, and enabling cost-benefit analysis at each step.

IVAs 100-lista 2023

A Digital Twin of an Organization (DTO) digitally represents an organization's assets, enabling continuous simulation and analysis for optimization. With DTOs, organizations experience enhanced decision-making, process optimization, and increased innovation capacity for a sustainable future. However, developing a DTO is a grand challenge as it is a complex, cumbersome, and long-running process that requires huge investments.

ALADINO provides a pragmatic, step-by-step methodology (along with supporting tools) for developing DTOs, mapping organizational assets into the DTO, and enabling cost-benefit analysis at each step. Unlike other DTO solutions that are context-dependent and challenging to adapt, ALADINO offers a flexible methodology, readily applicable across diverse domains.

In future projects, we will further develop our methodology and tools to integrate AI/ML. We actively seek relevant collaborating organizations to join our journey.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar