Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

AM4Life

3D-printning för livsvetenskaperna.

IVAs 100-lista 2022

Additiv tillverkning, förenklat 3D-printing, är en starkt framväxande teknologi som möjliggör innovativ produktutveckling och avancerad personanpassad vård. Denna teknologi gör det möjligt att skapa föremål med mycket invecklade geometrier i nya funktionella material. Genom en effektiv material- och energianvändning bidrar även additiv tillverkning till en hållbar framtid.

På kompetenscentret AM4Life utvecklar vi bl.a. implantat i smarta material baserat på patientens anatomi, organmodeller för minskad användning av försöksdjur, säkrare metoder för läkemedelsdosering samt komponenter för vaccinframställning, allt genom spjutspetsforskning i samverkan mellan akademi, industri och sjukvård.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar