Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

An evidence based learning software

An evidence based learning software adaptable to individual differences in cognition and personality, integrated with a formative and visualized feedback system.

IVAs 100-lista 2019

Projektet implementerar en evidensbaserad inlärningsmetod, kallad testbaserat lärande, integrerad i en adaptiv web-baserad plattform. Studenters kognitiva förutsättningar och personlighet extraheras från plattformen via principer för maskininlärning, individualiserade inlärningskurvor genereras och används för att optimera inlärningen. Plattformen ger visuell feedback om studenternas inlärning i relation till deras inlärningskurva och i vilken utsträckning de kommer glömma om de inte repeterar inlärd information.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar