Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

ANItA

Ett unikt akademiskt-industriellt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning, och omfattar såväl tekniska som icke-tekniska aspekter av kärntekniken.

IVAs 100-lista 2022

Det finns idag en ökande insikt om att kärnkraften är nödvändig om vi ska kunna klara av klimatomställningen med bibehållen välfärdsnivå. Av intresse är den nya teknik som kallas för små, modulära reaktorer vilka kan serietillverkas på fabrik. För att studera utnyttjandet av dessa reaktorer i Sverige har ANItA, ett nytt kärntekniskt kompetenscentrum, placerats vid Uppsala universitet.

ANItA är ett unikt akademiskt-industriellt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning, och omfattar såväl tekniska som icke-tekniska aspekter av kärntekniken. Genom ANItA uppnås en hög utnyttjandegrad av befintliga resurser samt internationell exponering av svensk forskning och företagsamhet.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar