Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Anseenderisker och -möjligheter

Hur mäta FÖRE skandalen respektive upptäcka möjligheten?

IVAs 100-lista 2021

Foto: Juliana Wiklund

Gång på gång hamnar företag och andra organisationer i medierna för saker de gjort som inte accepteras av kunder, personal, aktieägare, allmänhet, reglerare eller andra intressenter, ofta med stora ekonomiska konsekvenser. Det kan handla om negativ miljöpåverkan, bristande hantering av kunddata, barnarbete, korruption m m. En anledning är att man saknat siffermässigt underlag för de anseenderisker man tar när beslut fattats eller inte insett riskerna.

En teoretiskt grundad metod att mäta sådana risker har tagits fram som även testats och använts i praktiken. Tanken är att metoden skall användas innan man fattar beslut för att undvika kostsamma ageranden eller upptäcka möjligheter. Metoden inkluderar en managementprocess för att först identifiera möjliga risker och möjligheter.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar