Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Aquaremitech

Good water quality makes sense.

IVAs 100-lista 2020

Aquaremitech aims to solve the excess nutrients problem in aquaculture by supervising the construction of water-based systems to grow plants (hydroponic systems) and proposing water quality consulting services to ensure the optimal growth of the plants and the elimination of bad water quality issues related to the accumulation of nutrients in the effluent fish water.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar