Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Arrowhead Tools

Arrowhead tools har vidareutvecklat en microservice-arkitektur till att innefatta även själva engineeringsprocessen från specifikation till installation, underhåll, evolution och utbildning.

IVAs 100-lista 2022

Arrowhead tools-projektet har som mål att sänka engineering kostnader. Hittills erhållna resultat från verifiering i fler än 10 industriella testapplikationer visar på 30-95 % lägre kostnader eller kortare utvecklingstid.

Arrowhead tools har vidareutvecklat en microservice-arkitektur till att innefatta även själva engineeringsprocessen från specifikation till installation, underhåll, evolution och utbildning. Vår microservice-arkitektur är en grundsten till förenklad engineering som kan ske både i design och run time vilket är en stor förändring gentemot dagens automationssystem.

LTU är koordinator för EU-projektet Arrowhead Tools, med 80 parter i Europa.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar