Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Arrowhead Tools

European investment for Digitalisation and Automation Leadership.

IVAs 100-lista 2020

The Arrowhead Tools project aims for digitalisation and automation solutions for the European industry, which will close the gaps that hinder the IT/OT integration by introducing new technologies in an open source platform for the design and run-time engineering of IoT and System of Systems. The project will provide engineering processes, integration platform, tools and tool chains for the cost-efficient development of digitalisation, connectivity and automation system solutions.

Projektets deltagare: Jerker Delsing, Professor + 400 personer i 80 organisationer

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar