Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Årsrotationsmodell för energieffektiv odling av marina mikroalger

Energieffektiv odling av marina mikroalger för produktion av biomassa.

IVAs 100-lista 2020

Samhället står inför stora utmaningar med att producera tillräcklig mängd biomassa för energi och materialtillverkning. Mikroalger är rika på olja och har stor potential som komplement till biomassa från skog och jordbruk. Den största utmaningen med mikroalger som förnybar råvara är att uppnå hög produktion med minimal energiförbrukning. Projektets övergripande mål är att vidareutveckla energieffektiv produktion av mikroalgsbaserad biomassa till bioenergi och biomaterialindustri, genom ett rotationssystem baserat på säsongsanpassade mikroalgarter.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar