Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Äta insekter - en smaklig lösning på dagens globala problem?

Virusfria och produktiva hussyrsor - en förutsättning för livsmedelsindustrin.

IVAs 100-lista 2020

Produktion av insekter kan vara ett hållbart sätt att producera näringsrika livsmedel i stora delar av världen. Hussyrsan är särskilt intressant eftersom den är god, finns naturligt på många platser och därför inte utgör hot mot ekosystemen. Det finns dock ett problem, de hussyrsor som används idag bär ofta på ett virus som kan slå ut hela syrsbesättningar. Vi tagit fram virusfria syrsor som kan användas som avelsdjur i besättningar.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar