Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Återtillverkning: stor potential för uppskaling och väsentlig miljönytta

Fordonsindustrin siktar på att uppnå Parisavtalets mål. Omställningen kräver elektrifiering men även cirkularitet för lägre materialutnyttjande per bilresa.

IVAs 100-lista 2023

I ”skrotade bilar” finns fungerade komponenter som kan användas igen med sk återtillverkning. I nuläget är ration återtillverkning kontra nyproduktion i fordonsindustrin endast ca 1% (år 2015). Det finns mao stor potential till resursbesparing genom att förlänga livet på fungerande komponenter.

Inom SE:Kond2Life har fordonsindustrin samarbetat för att skala upp återtillverkning och skapat nya insikter om resursutnyttjande och affärsmöjligheter genom resultat kopplat till miljöbedömning, potential kring sensoranvändning, oförstörande provning, och tjänstefiering. Projektets miljöbedömning indikerar en tydlig miljönytta med återtillverkade komponenter.

Vidare har projektet genererat kunskap om hur man gör och kan göra framgent, samt tydliggjort det mindshift som industrin står inför, och viljan av ökad cirkularitet och hållbarhet.

Forskningsteam:

Hanna Lindén (RISE), Emma Enebog (RISE), Mats Zackrisson (RISE), Jutta Hildenbrand (RISE), Christian Jonasson (RISE), Vincent Schaller (RISE), Erik Sundin (LiU), Jelena Kurilova-Palisaitiene (LiU), Christian Kowalkowski (LiU), Brenda Nansubuga (LiU), Peter Lundin (SWERIM)

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar