Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Återvinning av slipmull

Slipmull är metalliskt avfall som produceras under tillverkning av stålprodukter och i Sverige läggs årligen tusentals ton av detta material på deponi.

IVAs 100-lista 2023

Eftersom slipmull generellt klassas som farligt avfall inom EU betalar tillverkningsindustrin årligen hundratals miljoner kronor i deponiavgifter och dessa kostnader väntas öka i takt med vår omställning till ett hållbart samhälle.

Slipmull består utöver små mängder slipsten och skärolja främst av stålspån, vilket gör den till en potentiellt värdefull råvara för produktion av järnbaserade vattenreningskemikalier.

Med vår innovativa återvinningsmetod har vi möjlighet att framställa mycket rena lösningar av järnklorid och järnsulfat av slipmull i en process som genererar vätgas som biprodukt.

Genom att skapa produkter som bidrar till hållbar utveckling främjar vi återvinning genom att höja slipmullens potentiella värde. Detta ger ett lönsamt alternativ till vanliga metoder som deponering och återvinning av mull som skrot i stålindustrin.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar